ที่อยู่ : เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-244544
โทรสาร : 055-244527
Website : www.bankhlong.go.th
Email : pr.obt@hotmail.co.th
     
Line :
     
Facebook :
     
 

 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
   
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-2174574