สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator
 

[ ตราสัญลักษณ์ ] 
      

               

 

 

 

    

1.  ลักษณะตราเครื่องหมายเป็นรูปครึ่งวงกลม 2  ชิ้น 

1.1  ครึ่งวงกลมตอนบนเป็นชื่อเทศบาลตำบลบ้านคลอง

1.2  ครึ่งวงกลมตอนล่าง  เป็นชื่อจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นที่ตั้ง

1.3  วงกลมด้านใน  เป็นภาพหลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์โกสีย์  หรือหลวงพ่อเขียว  เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนห้ามสมุทร  สูง  190  เซนติเมตร  ศิลปะยุคอมราวดี  สกุลช่างอินเดีย  ผสมสกุลช่างกรีกเนื้อสัมฤทธิ์  และเป็นพระคู่บารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ที่ชาวตำบลบ้านคลอง  และชาวจังหวัดพิษณุโลกมีความเคารพนับถือมาก  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่  ณ  วิหารภายในวัดยาง  หมู่ที่  1   ตำบลบ้านคลอง  พร้อมประกอบด้วย

-  ลายกนก  แทนความหมายว่าเป็นตำบลที่ประชาชนมีวัฒนธรรมชีวิตและความเป็นอย ู่ที่ดีงาม

-  ภาพใบโพธิ์  จำนวน  9  ใบ  แทนความหมายว่า  วัตถุที่ใช้ในการหล่อองค์พระ  9  ชนิด  ได้แก่

1.  ทอง

2.  เงิน

3.  นาก

4.  ทองแดง

5.  ทองเหลือง

6.  เหล็ก

7.  ตะกั่ว

8.  ดีบุก

9.  สังกะสี

2.  องค์ประกอบของสี

2.1  สีเขียว  แทนความหมาย  หลวงพ่อเขียว

2.2  สีเหลืองทอง  แทนความหมาย  ความอุดมสมบูรณ์  ความมั่งคั่ง  มั่นคง

2.3  สีขาว  แทนความหมาย  ความสำเร็จ  สมหวัง

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 

เทศบาลตำบลบ้านคลอง
99/1  หมู่  5  ตำบลบ้านคลอง 
อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 0-5528-3029   แฟกซ์: 0-5524-4527      Email :
BK@bankhlong.go.th
Copyright 2011.bankhlong.go.th  All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.