หัวหน้าส่วนราชการ จำนวนผู้อ่าน 2523 คน

นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาล
   

นางสาวพิชญ์มลวรรณ นพสุนทรีภัสร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางบุณญนุช เปรมปรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
   

นายพฤฒินันท์ บุญศิริรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวจาริยา เจนจบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์