คณะผู้บริหาร จำนวนผู้อ่าน 2782 คน

นายประดิษฐ์ มอพิมพ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
   

นายสุขุม จันทร์วิเศษ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง

นายประมวล ทิมธนพงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
   

นางทิพชนก มหาคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง

นางเกศรา ช้างเจริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์