ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
รายงานผลประเมิน LPA - 17 พฤษภาคม 2561
การประเมิน ITA - 16 พฤษภาคม 2561
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 เรื่อง หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์