แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 - 06 ตุลาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 - 27 กันยายน 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 - 07 กรกฏาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) - 17 เมษายน 2560
ประกาศการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 20 ตุลาคม 2559
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 - 06 ตุลาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 14 กันยายน 2559
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 เรื่อง หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์