แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม - 02 กุมภาพันธ์ 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) - 02 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) - 02 กุมภาพันธ์ 2560
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) - 02 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 เรื่อง หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์