แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 - 06 ตุลาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 - 27 กันยายน 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 - 07 กรกฏาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) - 17 เมษายน 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 - 07 เมษายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) - 07 เมษายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 - 14 กันยายน 2560
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 เรื่อง หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์