แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 18 มกราคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 - 02 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร.ร. ปี 2561 - 30 ตุลาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 - 30 ตุลาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 - 25 ตุลาคม 2560
ประกาศรายงานแผนจัดหาพัสดุ ผด.3 ประจำปี 2560 (1) - 20 ตุลาคม 2560
ประกาศรายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ปี 2560 (2) - 20 ตุลาคม 2560
ประกาศรายงานผลแผนการจัดหาพัสดุปี 2560 งวด3 ก.ค.-ก.ย.60 - 20 ตุลาคม 2560
ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 - 16 ตุลาคม 2560
ประกาศสรุปรายงานผลการจัดซื้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 - 12 ตุลาคม 2560
ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 14 กรกฏาคม 2560
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 06 ตุลาคม 2560
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 27 กันยายน 2560
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 เรื่อง หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์