เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 03 พฤศจิกายน 2559
เทศบัญญัติ 18 ประกาศ 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 17 ปกบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 15 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 14 รายงานประมาณการรายจ่าย 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 13 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 12 ประมาณการรายรับ 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 11 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 10 เทศบัญญัติ 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 9 บันทึกหลักการและเหตุผล 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 8 ส่วนที่ 2 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 7 คำแถลงงบประมาณ-รายจ่าย 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 6 คำแถลงงบประมาณ-รายรับ 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 5คำแถลงงบประมาณ 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 4 ส่วนที่ 1คำแถลงประกอบงปม. 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 3 ข้อมูลเบื้องต้น 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 2 สารบัญ 59 - 28 กันยายน 2558
เทศบัญญัติ 1 ปก 59 - 28 กันยายน 2558
รายละเอียดรายจ่าย 58 - 13 กันยายน 2558
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 เรื่อง หน้า 1/2
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์