หน่วยตรวจสอบภายใน
ประกาศนโยบายความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 30 มิถุนายน 2560
ประกาศนโยบายความโปร่งใส - 19 มิถุนายน 2560
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - 19 มิถุนายน 2560
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 เรื่อง หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์