ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และใบกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายภายในหมู่บ้านสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง - 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านคลอง - 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนคันคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และใบกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนคันคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันออก) ตำบลบ้านคลอง - 22 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 21 กุมภาพันธ์ 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนคันคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 279 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และใบกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนคันคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันตก) ตำบลบ้านคลอง - 09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนคันคลองชลประทาน(ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 279 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 30 มกราคม 2561
ประกาศ TOR ราคากลางก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถ.ซ.279 ม. - 29 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 26 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ (เดิม) ให้เป็นห้องปฏิบัติงาน กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าใช้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 - 05 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 - 05 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 - 05 มกราคม 2561
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 234 เรื่อง หน้า 1/12
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์