ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องกองช่าง(เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่พร้อมทำหลังคาคลุมบริเวณทางเข้าห้องประชุมชั้นล่างด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง และติดตั้งโครงสร้างสำหรับติดตั้งป้ายบริวเณรั้วทางเข้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 17 กันยายน 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ(เดิม) ให้เป็นห้องปฏิบัติงานกองช่าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 สิงหาคม 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนร่วมพัฒนา (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ 3 - 27 สิงหาคม 2561
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 310 เรื่อง หน้า 1/16
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์