การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนผังขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - 11 มิถุนายน 2561
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบิติราชการของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2560 - 11 มิถุนายน 2561
กระบวนการการขอรับจัดเก็บขยะมูลฝอย - 18 พฤษภาคม 2561
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 เรื่อง หน้า 1/1
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์