เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 58 - 13 กันยายน 2558
รายงานประมาณการรายรับ 58 - 13 กันยายน 2558
รายงานประมาณการรายจ่าย 58 - 13 กันยายน 2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 58 - 13 กันยายน 2558
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 เรื่อง หน้า 2/2
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์