ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเสือคล้าย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV จำนวน 12 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม ขนาด กว้าง 60 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม.จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไดโว่ (ปั้มจุ่มดูดโคลนแบบใบมีด)จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงตาข่ายคลุมระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน บริเวณหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 05 กรกฏาคม 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 279 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 02 กรกฏาคม 2561
ประกาศราคากลาง แบบ ปร.4 ,ปร.5 และ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างหลังคาระหว่างห้องครัวกับห้องน้ำนักเรียนและก่อสร้างอ่างล้างจานบริเวณผนังห้องครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง แบบ ปร.4 ,ปร.5 และ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง บริเวณรั้วด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง แบบ ปร.4 ,ปร.5 และ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการต่อเติมห้องเก็บของบริเวณข้างห้องน้ำและใต้บันไดอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง แบบ ปร.4,ปร.5 และ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างโครงตาข่ายคลุมระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินบริเวณ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนซอยเย็นจิตร (ช่วงโค้งหลังไฟฟ้าฯ) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 27 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง และ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ้านคลอง - 27 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 27 มิถุนายน 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อกล้อง CCTV จำนวน 12 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง และ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 12 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตตำบลบ้านคลอง - 19 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อ และกำหนด TOR โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV จำนวน 12 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 มิถุนายน 2561
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 310 เรื่อง หน้า 2/16
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์