ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแก้วลบและถนนคันคลองชลประทาน(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอนามัย 1 และถนนหนุมาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง ปร.4,5 และคุณลักษณะโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่าน ม.3 เพื่อปรับรปรุงระบบผลิตน้ำประปาฯ - 30 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 30 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 24 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน พร้อมราคากลางและ TOR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 พฤษภาคม 2561
ร่างประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน พร้อมราคากลางและ TOR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศร่างขอบเขตของงานและใบกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเข้าเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคลอง - 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนชั้น 3 ของอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง - 27 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 เมษายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ(แบบแยกส่วน) - 25 เมษายน 2561
ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงห้องเรียน ชั้น3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 23 เมษายน 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ - 02 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยนเรศวร ช่างกล-หน้าหมู่บ้านพรีเมียเฮ้าส์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ - 11 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเย็นจิตร (ช่วงโค้งหลังไฟฟ้าฯ) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 11 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแก้วลบและถนนคันคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันออก) หมูที่ 5 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 11 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอนามัย 1 และถนนหนุมาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 11 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนร่วมพัฒนา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 11 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,0000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 มีนาคม 2561
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 287 เรื่อง หน้า 2/15
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์