ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ราคากลาง-BOQก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ - 14 พฤศจิกายน 2560
ร่างประกาศรถดับเพลิงอเนกประสงค์-ร่างวิจารณ์-13-16-พ.ย.60 - 13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางรถดับเพลิงอเนกประสงค์ - 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกำหนดวันตรวจงานจ้างพื้นคสล.ร.ร.อนุบาลฯ-ลงวันที่-20-ต.ค.60 - 20 ตุลาคม 2560
ประกาศวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้างถนนซอยสามัคคี-ม.5-ลง6-พ.ย.60 - 20 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลางเก้าอี้พลาสติก-ลง-20-ต.ค.60 - 10 ตุลาคม 2560
ประกาศวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ-ถนนซอยอัยโยธิน-ม.2 - 10 ตุลาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมฯ - 26 กันยายน 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างห้องโถงประชาสัมพันธ์ - 21 กันยายน 2560
ประกาศราคากลางปรับปรุงพื้นคสล.และระบบระบายน้ำบริเวณ-ร.ร.อนุบาล-ทต.บ้านคลอง - 08 สิงหาคม 2560
ประกาศวันเวลาตรวจรับถังตกตะกอน - 02 สิงหาคม 2560
ราคากลางก่อสร้างสนามฟุตบอลฯรอบ2 - 26 กรกฏาคม 2560
ประกาศการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแม่ชม หมู่ที่ 5 - 26 กรกฏาคม 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาการตรวจรับงานจ้าง - 21 กรกฏาคม 2560
ประกาศวันเวลาตรวจรับปรับปรุงภูมิทัศน์ - 26 มิถุนายน 2560
ราคากลางก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมบริเวณลานคอนกรีตหน้าเสาธง-ร.ร.อนุบาลฯ (1) - 12 มิถุนายน 2560
ราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตตำบล (2) - 12 มิถุนายน 2560
ราคากลางปรับปรุงพื้น-คสล.ระบบระบายน้ำ-ร.ร.อนุบาล-ทต.บ้านคลอง2 - 09 มิถุนายน 2560
ราคากลางปรับปรุงพื้น-คสล.และระบบระบายน้่ำ-ร.ร.อนุบาล-ทต.บ้านคลอง1 - 09 มิถุนายน 2560
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 218 เรื่อง หน้า 2/11
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์