ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-พร้อมอุปกรณ์2 - 13 พฤศจิกายน 2558
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-พร้อมอุปกรณ์1 - 13 พฤศจิกายน 2558
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน - 13 พฤศจิกายน 2558
ปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคารปฏิบัติราชการฯ ม.5 ตำบลบ้านคลอง - 13 พฤศจิกายน 2558
ตารางแสดงวงเงินสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ - 29 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ - 29 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประกอบอาหารพร้อมห้วน้ำฯ - 29 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันฯ - 29 ตุลาคม 2558
ตารางแสดงวงเงินอาคารประกอบอาหารพร้อมห้องน้ำบริเวณโรงเรียนฯ - 29 ตุลาคม 2558
ประมาณการค่าก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันฯ - 29 ตุลาคม 2558
ประมาณการค่าก่อสร้างอาคารประกอบอาหารพร้อมห้องน้ำบริเวณโรงเรียนฯ - 29 ตุลาคม 2558
ก่อสร้างอาคารประกอบอาหารพร้อมห้องน้ำบริเวณโรงเรียนฯ - 29 ตุลาคม 2558
ก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันฯ - 29 ตุลาคม 2558
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณโรงเรียนอนุบาลฯ - 29 ตุลาคม 2558
ประกาศเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณภนนซอยอัยโยธิน หมู่2 - 17 กันยายน 2558
ใบปริมาณงานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัยโยธิน หมู่ที่ 2 - 17 กันยายน 2558
ใบปริมาณงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 17 กันยายน 2558
ประกาศติดตั้งระบบการเสียงตามสาย - 17 กันยายน 2558
ใบปริมาณงานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นจิต หมู่4 - 17 กันยายน 2558
ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นจิตร หมู่4019 - 17 กันยายน 2558
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 310 เรื่อง หน้า 15/16
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์