ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ราคากลางปรับปรุงอาคารจัดการขยะเปียก (โรงไส้เดือน) ด้านหลังเทศบาลฯ - 24 มีนาคม 2559
ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำฯ ถนนซอยปู่เชื้อ หมู่ที่ 2 - 24 มีนาคม 2559
ราคากลางการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 5 - 24 มีนาคม 2559
ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ ถนนอนามัย 2ฯ หมู่ที่ 2 - 24 มีนาคม 2559
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งฯ - 20 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งฯ - 19 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนซอย พ.ต.ท. - 15 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนซอยปู่เชื้อ - 15 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนซอยนามอุทิศ - 15 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนซอยลมหวาน - 15 มกราคม 2559
ราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ล้อ 2 - 13 พฤศจิกายน 2558
ราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ล้อ - 13 พฤศจิกายน 2558
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-พร้อมอุปกรณ์3 - 13 พฤศจิกายน 2558
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-พร้อมอุปกรณ์2 - 13 พฤศจิกายน 2558
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-พร้อมอุปกรณ์1 - 13 พฤศจิกายน 2558
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน - 13 พฤศจิกายน 2558
ปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคารปฏิบัติราชการฯ ม.5 ตำบลบ้านคลอง - 13 พฤศจิกายน 2558
ตารางแสดงวงเงินสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ - 29 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ - 29 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประกอบอาหารพร้อมห้วน้ำฯ - 29 ตุลาคม 2558
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 263 เรื่อง หน้า 12/14
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์