ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯถนนบำรุงราษฎร์ (ช่วง1)หมู่ที่ 3 - 27 เมษายน 2559
ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯถนนบำรุงราษฎร์ (ช่วง2)หมู่ที่ 3 - 27 เมษายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนเรศวรช่างกล หมู่ที่ 4 - 30 มีนาคม 2559
ราคากลางปรับปรุงอาคารจัดการขยะเปียก (โรงไส้เดือน) ด้านหลังเทศบาลฯ - 24 มีนาคม 2559
ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำฯ ถนนซอยปู่เชื้อ หมู่ที่ 2 - 24 มีนาคม 2559
ราคากลางการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 5 - 24 มีนาคม 2559
ราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ ถนนอนามัย 2ฯ หมู่ที่ 2 - 24 มีนาคม 2559
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งฯ - 20 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งฯ - 19 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนซอย พ.ต.ท. - 15 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนซอยปู่เชื้อ - 15 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนซอยนามอุทิศ - 15 มกราคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนซอยลมหวาน - 15 มกราคม 2559
ราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ล้อ 2 - 13 พฤศจิกายน 2558
ราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ล้อ - 13 พฤศจิกายน 2558
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-พร้อมอุปกรณ์3 - 13 พฤศจิกายน 2558
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-พร้อมอุปกรณ์2 - 13 พฤศจิกายน 2558
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-พร้อมอุปกรณ์1 - 13 พฤศจิกายน 2558
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน - 13 พฤศจิกายน 2558
ปรับปรุงอาคารห้องประชุมเป็นอาคารปฏิบัติราชการฯ ม.5 ตำบลบ้านคลอง - 13 พฤศจิกายน 2558
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 246 เรื่อง หน้า 11/13
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์