ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันฯ - 29 ตุลาคม 2558
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณโรงเรียนอนุบาลฯ - 29 ตุลาคม 2558
ประกาศเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณภนนซอยอัยโยธิน หมู่2 - 17 กันยายน 2558
ใบปริมาณงานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัยโยธิน หมู่ที่ 2 - 17 กันยายน 2558
ใบปริมาณงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย - 17 กันยายน 2558
ประกาศติดตั้งระบบการเสียงตามสาย - 17 กันยายน 2558
ใบปริมาณงานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นจิต หมู่4 - 17 กันยายน 2558
ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นจิตร หมู่4019 - 17 กันยายน 2558
ใบปริมาณงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนนเรศวรช่างกล ซอย2 4 หมู่4 - 17 กันยายน 2558
ประกาศเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ถนนนเรศวรช่างกล ซอย2I4 หมู่4 - 17 กันยายน 2558
ใบปริมาณงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหนุมาน ซอยหนุมาน - 17 กันยายน 2558
ประกาศเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ถนนหนุมาน หมู่ 2 - 17 กันยายน 2558
ประกาศเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำเสริมคอนกรีต ถนนนเรศวรช่างกล ซอย1 หมู่4 - 17 กันยายน 2558
ใบปริมาณงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนแก้วลบ ซอย 6 หมู่ 5 - 17 กันยายน 2558
ประกาศก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเาริมเหล็ก ถนนแกล้วลบ ซอย6 หมู่ 5018 - 17 กันยายน 2558
ใบปริมาณงานก่อสร้าท่อระบายน้ำ คสล. ถนนนเรศวรช่างกล ซอย 2 หมู่ 4 - 17 กันยายน 2558
ประกาศเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต-ถนนนเรศวรช่างกล ซอย 2 หมู่ 4 - 17 กันยายน 2558
ใบงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัยโยธิน หมู่ที่ 1 - 17 กันยายน 2558
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 218 เรื่อง หน้า 11/11
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์