ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานทต.บ้านคลอง - 03 สิงหาคม 2559
ราคากลางเสียงตามสายที่2-1 - 29 กรกฏาคม 2559
ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน3 - 29 กรกฏาคม 2559
ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน2 - 29 กรกฏาคม 2559
ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงาน1 - 29 กรกฏาคม 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงานทต.บ้านคลอง 1 - 16 มิถุนายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ทต.บ้านคลอง 3 - 16 มิถุนายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักงานทต.บ้านคลอง 2 - 16 มิถุนายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องนำสำหรับบริการประชาชนบริเวณอาคารหอประชุมอเนกประสงค์2 - 16 มิถุนายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องนำสำรหับบริการประชาชนบริเวณอาคารหอประชุมอเนกประสงค์1 - 16 มิถุนายน 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารโรงเรียนอนุบาล - 16 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขยายจำหน่ายน้ำประปาฯ - 19 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกันก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ ถ.บำรุงราษฎร์ (ช่วง2) - 19 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ ถ.บำรุงราษฎร์ 2 (ช่วง1) - 19 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมราคาจ้างโครงการก่อสร้างถ.คอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถ.ผู้พันทองสุข ซ.1 - 19 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถ.แก้วลบ-ถ.เย็นจิตร-ถ.ม.หรรษนันท์ 5 - 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนบำรุงราษฎร์ (ช่วง2) - 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถ.บำรุงราษฎร์ 2(ช่วง1) - 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำฯ ถ.ซอยผู้พันทองสุข ซอย 1 - 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่6/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 - 13 พฤษภาคม 2559
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 310 เรื่อง หน้า 11/16
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์