ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าใช้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 - 05 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 - 05 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 - 05 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 - 05 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 - 05 มกราคม 2561
ประกาศโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ - 28 ธันวาคม 2560
ราคากลาง TOR รถดับเพลิงอเนกประสงค์ - 28 ธันวาคม 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ - 28 ธันวาคม 2560
ปร-45-ปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเดิม-เป็นห้องปฏิบัติงานกองช่าง2 - 28 ธันวาคม 2560
ปร-45-ปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเดิม-เป็นห้องปฏิบัติงานกองช่าง - 28 ธันวาคม 2560
ปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเดิม-เป็นห้องปฏิบัติงานกองช่าง - 28 ธันวาคม 2560
ราคากลางปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเดิม-เป็นห้องปฏิบัติงานกองช่าง - 28 ธันวาคม 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคารถดับเพลิงอเนกประสงค์ - 13 ธันวาคม 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้าง ถนนซอยคงคา ม.2 - 13 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านหลัง-สนง.ทต.บ้านคลอง - 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลางรถดับเพลิงอเนกประสงค์และTOR - 21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 21 พฤศจิกายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ - 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 20 พฤศจิกายน 2560
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 218 เรื่อง หน้า 1/11
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์