ข่าวประชาสัมพันธ์
  การซ้อมแผนดับเพลิง กฟผ.พิษณุโลก 1 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 - 21 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านคลอง ดำเนินการซ้อมแผนดับเพลิง กฟผ.พิษณุโลก 1 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านคลอง และงานเทศกิจ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ จำนวน 15 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ม.5 ตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์