ข่าวประชาสัมพันธ์
  ารฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กครูเล็กเนอสเซอรี่ - 13 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยนายสุขุม จันทร์วิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานรับเลี้ยงเด็กครูเล็กเนอสเซอรี่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสอนให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของถังดับเพลิง วิธีการใช้ดับเพลิง การดับเพลิงที่ถูกวิธี และการอพยพหนีไฟที่ถูกต้องปลอดภัย และการฝึกปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บขณะอพยพหนีไฟให้กับคุณครูประจำสถานรับเลี้ยงเด็กทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กครูเล็กเนอสเซอรี่

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์