ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการกิจกรรมถนนกวดขันวินัยจราจร ประจำปี 2561 - 04 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 130 คน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดโครงการกิจกรรม "ถนนกวดขันวินัยจราจร" ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในสถานศึกษาและองค์กร โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าว มีการให้ความรู้อันตรายและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและสาธิตการวัดผลจากเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และสาธิตการขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย ความตระหนักมีน้ำใจ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร จากบริษัทนิธิภัทร์ ฮอนด้า พิษณุโลก เพื่อสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนถนนทั้งนี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์