ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ - 28 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 140 คน
เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จัดโครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ครั้งที่ 6 โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนเสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะของชุมชนซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ "ขยะกำลังจะล้นโลก" และ "ขยะเรื่องง่ายๆที่ทุกคนจัดการได้" โดย ผศ.ดร.อรชร ฉิมจารย์ ทั้งนี้ มีกิจกรรม "สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้" โดยอาจารย์จิราพัทธ์ แก้วสีทองและคณะ

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์