ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง - 21 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 127 คน
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยนายสุขุม จันทร์วิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาลงานควบคุมโรคฯผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านคลอง ลงพื้นที่นำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขไปฉีดให้กับสุนัขและแมวตามบ้านเรือนประชาชนและวัดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลองที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเมื่อปี 2560 เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลบ้านคลอง 
ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านคลอง จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านคลอง ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และรับการฉีดวัคซีนโดยอาสาปศุสัตว์ของตำบลบ้านคลอง ซึ่งรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.กรณีลงทะเบียนสุนัขและแมวแล้วเสียค่าบริการ 10 บาท/ตัว
2.กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนสุนัขและแมว เสียค่าบริการ 40 บาท/ตัว
หมายเหตุ...ถ้าหากต้องการนำวัคซีนไปฉีดเอง เสียค่าบริการ 30บาท/ตัว 
สามารถติดต่องานควบคุมโรคฯ โทร.055-244544 ต่อ 104 หรือเบอร์โทรอาสาปศุสัตว์ 089-7699549


ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์