ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 533 คน
กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561ณ โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านหนองสาหร่าย) สังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการรับฟังบรรยายสรุปการจัดการศึกษา และการจัดการการเียนการสอนด้านวิชาการ แผนการพัฒนาศึกษาสี่ปี แผนปฏฺบัติการประจำปีการศึกษา และการดำเนินงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเดินทางไปศึกษาดูางาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยาง และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน


ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์