ข่าวประชาสัมพันธ์
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 - 27 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยนายนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดย นายชุมพล สุ่มนาค รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ญัตติเรื่องขขอความเห็นชอบกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการตามที่โอนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์