ข่าวประชาสัมพันธ์
  การประชุมตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2560 - 08 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 106 คน
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปี 2560 (ภาคสนาม) ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจติดตามได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลบ้านคลอง ตรวจติดตามทั้งสิ้น 3 โครงการ

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์