ข่าวประชาสัมพันธ์
  การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แบบรายปี) - 08 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 91 คน
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ หมู่บ้านสิงหวัฒน์ หมู่ 4 ตำบลบ้านคลอง นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย นายสุขุม จันทร์วิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แบบรายปี) ปีละ 360 บาท นอกสถานที่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาจ่ายแบบรายเดือนในกรณีผู้ใช้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่อยู่บ้าน ทั้งนี้ งานรักษาความสะอาดได้นำปุ๋ยอัดแท่ง และปุ๋ยน้ำหมักจากขยะเปียกให้ประชาชนผู้มาชำระค่าขยะรายปี นำไปใช้บำรุงรักษาดูแลรดน้ำต้นไม้ที่บ้าน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์