ข่าวประชาสัมพันธ์
  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม - 23 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 149 คน
วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เทศบาลตำบลบ้านคลอง นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง มอบหมายให้นายพฤฒินันท์ บุญศินิรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคมและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงสถิตย์อยู่ในหัวใจคนไทยทั่วหล้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์