ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นมรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น - 24 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นมรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสนับสนุนและเปิดโฮกาสให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาาความรู้ ซึ่งเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปํญญาอันเป็นอัตลักษณ์ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ซึ่งมีเด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์