ข่าวประชาสัมพันธ์
  การรวบรวมขยะอันตรายตามจุดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง - 18 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 124 คน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคาม 2560 เทศบาลตำบลบ้านคลอง ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายตามจุดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ซึ่งทงเทศบาลตำบลบ้านคลองนำถังรองรับขยะอนตรายที่มีลักษณถเป็นถังพลาสติกสีแดงในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ที่วัดยาง หมู่ที่ 2 ที่วัดไก่เขี่ย หมู่ที่ 3 ที่วัดสุดสวาสดิ์ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านสิงหวัฒน์วิลเลจ และหมู่ที่ 5 ที่บริเวณด้านหน้าบ้านคลองรีสอร์ท และบริเวณด้านข้างอาคารเทศกิจสนง.ทต.บ้านคลอง สำหรับขยะอันตรายทางเทศบาลตำบลบ้านคลองได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ร้านค้าหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า แบ็ตเตอร์รี่ ถ่านำฟฉาย กระป๋องสเปรย์ และขวดบรรจุสารเคมี นำมาทิ้งตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และทางเทศบาลตำบลบ้านคลองจะดำเนินการส่งมอบให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำไปกำจัดต่อไป

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์