ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการการเรียนการสอนแบบโครงงงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 08 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการการเรียนการสอนแบบโครงงงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ โโยการแสวงหาความรู้ หาคำตอบในเรื่องที่เขาสนใจ และยังเป็นการฝึกให้เด็กได้รู็จักการสังเกตุทในเรื่องที่ครูสอน ได้เรียนรู็กับเพื่อนและบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการทำโครงงานอาชีพในการขายอาหาร อาทิ กล้วยเชื่อมหนูย้อยบ้านคลอง ไข่เค็มสมุนไพร เฉาก๊วยนมสด วุ้นกะทิแฟนซี และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์