ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560 - 02 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 232 คน
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซึ่งมีวิทยาการมาให้ความรู้เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ จากกอ.รมน.พิษณุโลก จึงจัดโครงการดังกล่าวให้กับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ทั้ง 5 หมู่ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์