ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 - 24 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 186 คน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองเป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีการบรรยายเรื่องการจัดทำแผนการควบคุมภายในระดับองค์กร และการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง จำนวน 40 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์