ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับพื้นที่ และเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซ - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
วันที่ 7 กันยายน 2561  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับพื้นที่ และเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบในการจัดการขยะชุมชนและการนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนนายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ จำนวนทั้งสิ้น 45 คน เข้าศึกษาดูงานฯผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์