ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  คณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระบวนการดำเนินการเป็นต้นแบบทีดี เป็นรูปธรรม - 30 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
วันที่ 30 สิงหาคม 2561  คณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระบวนการดำเนินการเป็นต้นแบบทีดี เป็นรูปธรรมสามารถนำมาดำเนินการได้จริง และจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปต่อยอดในเรือนจำ / ทัณฑสถานต่อไป  
ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์