ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำนวยความสะดวกในการสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ (ศอญ.) โดยมีกำหนดการในการรับสมัครในวันที่ 4-6 กันยายน 2561 - 05 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
วันที่ 5 กันยายน 2561 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำนวยความสะดวกในการสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ (ศอญ.) โดยมีกำหนดการในการรับสมัครในวันที่ 4-6 กันยายน 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  โดยทางเทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์