ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  นายกเทศมนตรีพร้อมด้วย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำท้องที่ ร่วมพิธีการมอบบ้านโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้กับนางบุบผา พูลโสภา - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดย นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และผู้นำท้องที่ ร่วมพิธีการมอบบ้านโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้กับนางบุบผา พูลโสภา บ้านเลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานสนับสนุนในการก่อสร้างได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และมณฑลทหารบกที่ 39 สนับสนุนกำลังพลในการก่อสร้าง ณ หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง
ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์