ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 26 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำทีมโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ  ภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านคลอง
ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านคลองผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์