ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ จิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านคลอง - 25 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  งานบริหารทั่วไป สังกัด สำนักปลัด ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ จิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์