ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 - 20 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 47 คน

ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561   โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.2561- 2564)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  และเรื่องอื่น ๆ  ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์