ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง - 28 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดพิธีโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง (กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์