ข่าวประชาสัมพันธ์
  คณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนส่วนกลาง ดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ - 14 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และกลุ่ม LA 21 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสื่อมวลชนส่วนกลาง ดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ "ถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์มลพิษ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ความเข้าใจในด้านมลพิษ ตลอดจนดำเนินการงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์