ข่าวประชาสัมพันธ์
  งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 - 06 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2561 ณ  อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง  เทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ครั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในหัวข้อ “BEAT PLASTIC POLLUTION” If you can’t reuse it, refuse it. หรือ“รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ตลอดจนการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหาร หรือ food Waste จากแหล่งกำเนิดที่ต้นทาง 
ทั้งนี้ การเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ “ถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง เป็นนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง เน้นการดำเนินงานตามแนวศาสตร์พระราชา ว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนา โดยการหาวิธี หรือรูปแบบการจัดการขยะอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถควบคุมน้ำเสียและกลิ่นเหม็นและชุมชนยอมรับของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาได้ต่อไป 
สำหรับภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลบ้านคลอง การออกบูธนิทรรศการนวัตกรรม การจัดการขยะและสิ่งของเหลือใช้ และเวทีการเสวนาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 500 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์