ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการอบรมการระวังอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561 - 24 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 93 คน
เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดยนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการระวังอัคคีภัยเบื้องต้น โดยการให้ความรู้การระวังอัคคีภัยเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุในสถานประกอบการหรืออาคารที่พักอาศัย และเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้น สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งมีสถานประกอบการ ห้างร้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 40 คน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์