ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 - 21 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 107 คน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านคลอง นำโดย นายชุมพล สุ่มนาค รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง ทำหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 5 หมู่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และข้าาชการเข้าร่วมการประชุมณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์