ข่าวเทศบาลตำบลบ้านคลอง
  กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 - 24 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 147 คน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 โดยการไหว้ศาลพระพรหม ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องจากวันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2532 ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้มากขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์