ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 - 12 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2561เพื่อให้ส้วมสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ และสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยลงพื้นที่ทำความสะอาดส้วมสาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านคลอง จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย วัดยาง และวัดสุดสวาสดิ์

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์