ข่าวประชาสัมพันธ์
  การออกบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2561 - 29 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 138 คน
กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ลงพื้นที่ตามสถานประกอบการห้างร้าน/โรงแรม ร้านค้า และอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีความประสงค์ให้งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ตามโครงการออกบริการถึงที่รับชำระภาษีถึงบ้าน (ออกบริการเคลื่อนที่/รับชำระภาษีเคลื่อนที่) แบบ Delivery โดยจะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ นำเอกสารแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินออกให้บริการรับชำระภาษีถึงบ้านและสถานประกอบการกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง .....สามารถติดต่อมาทางงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ โทร.055-244544 ต่อ 109 ในวันเวลาราชการค่ะ

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์