ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ของตำบลบ้านคลอง - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 196 คน
เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านหรรษนันท์ 5 หมู่ 4 ตำบลบ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัด “แผนการดำเนินตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลบ้านคลอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561” กิจกรรมครั้งที่ 2 ในประเด็น 01 สัญญาประชาคม ผูกใจ ไทยเป็นหนึ่ง และ 07 รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ทั้ง 5 หมู่บ้าน

ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านคลอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, เทศบาลตำบลบ้านคลอง 99/1 หมู่ ที่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์